Introductie Kwaliteitszorg Cijfer- en Examen-administratie Plannen- Onderwijs Student administratie

Academie Onderwijslogistiek

De Academie Onderwijslogistiek biedt trainingen voor onderwijsondersteuners en managers om zichzelf, maar ook de instelling, naar een hoger niveau te brengen.  De opbouw van de Academie is geënt op het Onderwijslogistiek model (SIG Onderwijslogistiek Surf), het model legt verbinding tussen ontwikkeling, onderwijs en bedrijfsvoering, welke noodzakelijk is om meer onderwijskwaliteit te bieden. Hierbij is gekeken naar processen en ketens waarbinnen meerdere disciplines werken, zoals kwaliteitszorg en studentenadministratie. Deze processen worden weergegeven via het linker menu, met een click ziet U hoe de keten er uitziet voor het betreffende onderwerp.

Meer informatie over onderwijslogistiek en de Academie is te vinden op deze website. Daarnaast is informatie over de Link te vinden, een magazine voor onderwijslogistiek uitgegeven door de Academie Onderwijslogistiek. In dit magazine willen wij laten zien welke verhalen leven in het onderwijs en de brug slaan tussen onderwijs en onderwijsondersteuning.